Geçmişten günümüze üniversite sınavları


#1

Geçmişten günümüze üniversite sınavları sizlerle paylaşmak istiyorum . Bakın geçmişten günümüze kadar yapılan değişiklikler nedir. Kararı siz verin .
Üniversitelere öğrenci almak için birtakım sınavlar yapılmaktadır. Eski zamanlarda her üniversite kendi sınavını yaparken günümüzde bu sistem tek bir kurumda toplanmış ve gerek sınav gerekse atamaları bu kurum yani ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

Üniversite okumak isteyen öğrenci sayısında ve üniversite sayısındaki artış sebebiyle üniversitelerin sınav yapması gittikçe zorlaşmaya başladığından merkezi bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur. Bu merkezi yapıyı ya günümüzde halen devam eden ÖSYM devralacaktır.

1960 lı yıllarda üniversiteler öncelikle kendi öğrencilerini kendi bünyelerinde yapmış oldukları sınavlar ile almaya başlamışlardır. Böylece her üniversite kendi öğrencisini alırken kendi imkanları doğrultusunda öğrencileri sınava tabii tutarak başarılı olanları kendi okul bünyesine katmaktaydı.
1974 yılına gelindiğinde üniversitelerin kendi öğrencilerini kendilerinin alması güç haline gelmiş, gerek artan talep gerekse farklı sebeplerden dolayı merkezi bir kuruma ihtiyaç duyulmuş ve bu süreçte ÖSYM kurulmuştur.

1981 yılından itibaren öğrenci seçme sınavı iki basamaklı hale getirilmiş, ilki ÖSS olan sınavın ikinci oturumu ÖYS olarak olmuş ve iki basamaklı olarak uygulanmaya başlanmıştır.

1974 yılından itibaren ÖSYM kurumu adaylardan tercih almaya başlamış ve bu tercihler doğrultusunda merkezi yerleştirme yapmaya başlamıştır. Bu dönemde tercihler bilgisayar üzerinden değil kağıda yazılarak ÖSYM bürosuna verilmek sureti ile yapılmaktaydı.

1987 yılından itibaren ÖSYM’nin öğrenci seçme sınavlarında birtakım değişikliklere gidilmeye başlamış ve bu değişiklikler neticesinde artık adaylara bazı testleri cevaplarken diğer alan dışı olan testleri ise cevaplamama imkanını getirmişlerdir. Bu aslında alan puanının hesaplanmasını da olanaklı hale getiren bir sonuç olmuştur.

1999 yılında yapılan değişiklik ile artık sınavın ikinci basamağı olan ÖYS kaldırılmış ve sınav artık tek bir isim ile anılmaya başlanmıştır. Böylece ÖSS sınavı tek bir çatı altında toplanarak tek bir alanda bütünleşmiştir. Bu yıllarda ÖSS sınavına son şekli verilmiş ve tek çatıda toplanması kararı alınmıştır ve sınav ÖSS olarak uygulanmaya başlanmıştır.

2010 yılında ÖSS kaldırıldı ve yerine iki aşamalı YGS ve LYS sınavları getirildi. Bu değişiklik ile birlikte artık adaylar YGS sınavına girecek ve belli bir puanı alan adaylar ardından LYS sınavına girmeye hak kazanacak ve sonuç olarak iki sınavı başarı ile geçen adayların puanları hesaplanacaktır. Bu sistem 2018 yılı başında kaldırıldı.

2018 yılından itibaren YGS ve LYS sistemi kaldırılarak yerine TYT ve YKS sınavları getirildi. Bu sınav sistemlerinin YGS ve LYS den en temel farkı ise soru sayılarında yapılan azalma diyebiliriz. Bunun dışında matematik soru zorluk derecesinde bir miktar artış oldu, dil bilgisi soruları arttırıldı. Bunların dışında henüz ÖSYM nin yayınlamış olduğu örnek sorular üzerinden konuştuğumuz için bu kadar bilgi verebilmekteyiz, öğrencilerin sınava girmelerinin ardından yerleştirme sonuçları ile birlikte detaylı puan hesaplamaları yapılacak ve puan ortaya çıkacaktır.
Kaynak :https://www.aktuelbilgiler.com/gecmisten-gunumuze-universite-sinavlari/